ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 (που έχουν ανακοινωθεί σε ιατρικά συνέδρια και δημοσιευθεί ως abstracts)

 

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΡΟΗΣ – ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Γ. ΤΑΤΣΗΣ, Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ. ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 454. 11ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1985.

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ. ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο455. 11ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ.ΑΘΗΝΑ1985.

3. EVALUATION OF AIRWAY FUNCTION WITH THE MIDEXPIRATORY EFFECTIVE TIME. A PRELIMINARY REPORT. N.KARVOUNAS, G. AVGERINOS, G. TATSIS, C. MELISSINOS, J. JORDANOGLOU. "SOTIRIA" HOSPITAL FOR CHEST DISEASES.PULMONARY DEPT. MEDICAL SCHOOL OF ATHENS UNIVERCITY. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - POSTER. JOINT MEETING SEP/SEPCR. PARIS1986.

4. ΤΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 20. 3ο ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1986.

 5. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΡΟΗΣ – ΟΓΚΟΥ ΑΠΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ.Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, Β΄ ΠΝΕΥΜ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 342. 12ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1986.

6. ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Ε. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, Β΄ ΠΝΕΥΜ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – POSTER Νο 359p. 13ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1987.

7. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ. Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Ε. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, Β΄ ΠΝΕΥΜ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – POSTER Νο 360p. 13ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1987.

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Ε. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ,Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, Β΄ ΠΝΕΥΜ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – POSTER Νο 361p. 13οΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ1987.

9. INDICATIONS REGARDING THE SHAPE OF THE MAXIMAL EXPIRATORY FLOW VOLUME CURVE FROM SPIROMETRIC INDICES. N. KARVOUNAS, G. AVGERINOS, E. ZACHARIADIS, G. VAROUCHAKIS, C. MELISSINOS. SOCIAL HEALTH INSURRANCE ORGANISATION, ATHENS GREECE. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – POSTER. ΕΛΛΗΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 1987.

10. ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ ΣΕ ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Β. ΧΑΛΚΙΑΣ, Δ. ΖΑΡΙΦΗΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ . ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1987.

11. ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3. 4ο ΠΑΝΕΛΛ. ΠΝΕΥΜ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1987.

12. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ 1ο SEC ΤΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ ΜΕΤΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5. 4ο ΠΑΝΕΛΛ. ΠΝΕΥΜ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1987.

13. Ο ΜΕΣΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ. Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4. 4ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1987.

14. ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜMFR ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΗ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ. ΔΙΑΓ.ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Νο 474. 14ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ.ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1988.

15. Ο ΜΕΣΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ – ΟΓΚΟΥ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ Ι.Κ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝθΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο457. 14ο ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ1988.

16. FLOW VOLUME CURVE SHAPE PREDICTIONS FROM SPIROMETRY. N. KARVOUNAS, G AVGERINOS, C. MELISSINOS, J.JORDANOGLOU. PULMONARY DEPT. ATHENS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE AND PULMONARY CLINIC SOCIAL HEALTH INSURRANCE ORGANISATION, ATHENS - GREECE. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, ΣΕΛ. 287s. 7th CONGRESS SEP. BUDAPEST 1988.

17. NON UNIFORM RESPONSE TO BRONCHODILATOR IN BRONCHIAL ASTHMA. N. KARVOUNAS, G. AVGERINOS, C. MELISSINOS, J. JORDANOGLOU. PULMONARY DEPT. ATHENS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE AND PULMONARY CLINIC SOCIAL HEALTH INSURRANCE ORGANISATION, ATHENS - GREECE. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, ΣΕΛ. 383s. 7th CONGRESS SEP. BUDAPEST 1988.

18. INITIAL LOCALISED LESION(S) IN SARCOIDOSIS. S. PANAYEAS, P. THEODORAKOPOULOS, N. KARVOUNAS, A. BOURAS.GREEK SOCIAL SECURITY FOUNDATION, ATHENS, RESEARCH INSTITUTE FOR CHEST DISEASES, WORCESTER (ΜΑ) St VINCENTHOSP. INTERNAL MEDICINE, USA. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο555. 23rd ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF EUROPEAN SOCIETY FORCLINIC INVESTIGATION. ATHENS 1989.

19. ΤΟ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 467.15ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1989.

20. ΟΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΡΟΗΣ – ΟΓΚΟΥ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ NNΘA. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 468. 15ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ.ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 1989.

21. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ, Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΝΝΘΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, ΣΕΛ. 55. 5ο ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ1989.

 22. EVALUATION OF BRONCHODILATION USING A NEW INDEX. N. KARVOUNAS, G. AVGERINOS, C. MELISSINOS, J.JORDANOGLOU. "SOTIRIA" HOSPITAL FOR CHEST DISEASES. PULMONARY DEPT. MEDICAL SCHOOL OF ATHENS UNIVERCITY JOINT MEETING SEP-SEPCR. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL Νο1549. LONDON 1990.

23. Η ΜΕΣΟΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΣΤΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ,ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο375. 16ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ1990.

24. DIFFERENCES OF THE BRONCHODILATION PATTERN BETWEEN ASTHMA AND CHRONIC BRONCHITIS – EMPHYSEMA. N.KARVOUNAS, G. AVGERINOS, C. MELISSINOS. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- POSTER Νο P346. ERS FIRST ANNUAL CONGRESS. BRUSSELS1991.

25. ΝΕΚΡΟ – ΕΛΚΩΤΙΚΗ "ΦΥΜΑΤΙΝΟ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ" MANTOUX ΣΕ ΣΑΡΚΟΕΙΔΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ Ή KVEIM TEST - LIKE LESION ?. Σ.ΠΑΝΑΓΕΑΣ, Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΠΟΥΡΑΣ. ΙΣΤΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΕΝΘ, SOMERVILLE HOSPITAL USA. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - POSTER Νο P193. 6ο ΠΑΝΕΛΛ. ΣΥΝΕΔ. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ.ΑΘΗΝΑ 1991.

 26. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΣΘΜΑ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Ε. ΠΙΠΙΝΗ, Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Χ. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΥΓΕΙΑ". ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7. 6ο ΠΑΝΕΛΛ. ΣΥΝΕΔ. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 1991.

27. BCG : ΕΝΤΟΝΑ ΜΕΤΑΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΟΕΙΔΟΥΣ, ΜΗ ΤΥΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ, ΧΡΟΝΙΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩΔΟΥΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΟΣ. Σ. ΠΑΝΑΓΕΑΣ, Α. ΜΠΟΥΡΑΣ, Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ. ΙΣΤΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ, SOMERVILLE HOSPITAL USA, ΙΕΝΘ, ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - POSTER Νο P192. 6ο ΠΑΝΕΛΛ.ΣΥΝΕΔ. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ. ΑΘΗΝΑ 1991.

28. ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΝΙΣΤΗ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ, Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ. ΔΙΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ . ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1992

Who's Online

Έχουμε 26 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα99
mod_vvisit_counterΕβδομαδιαία326
mod_vvisit_counterΜηνιαία1553
mod_vvisit_counterΣυνολικά230468