ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ κ.α.

 

1. Στις 4-11-78, κατά την Επιθεώρηση της 3ης Μοίρας "ΝΙΚΗ", όπου υπηρετούσα

ως Προϊστάμενος της Υγειον.Υπηρεσίας, στο Δελτίο Αναφοράς ο Αξιολογητής

σημειώνει : «Η κατάσταση υπήρξε ΑΡΙΣΤΗ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ στη στρατιωτική μου

καριέρα (ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ)».

 

2. Στην 272/27-11-78 Ημερήσια Διαταγή της 350 Σμηναρχίας "ΝΙΚΗ"

αναφέρεται : «Στον Στρ. Σμία (ΥΙ) Καρβουνά Ν. (71/5186) εκφράζω τα συγχαρητήριά

μου, γιατί κατά το χρονικό διάστημα που υπηρέτησε στην 3η Μοίρα "ΝΙΚΗ", σαν

γιατρός και Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας αυτής, επέδειξε μεγάλο

ζήλο, ενδιαφέρον και εργατικότητα με άριστα πάντοτε αποτελέσματα, τόσο στον

Υγειονομικό, όσο και στον Διοικητικό τομέα. Ενδιαφέρετο πάντοτε για την υγεία

των ανδρών, ήταν αγαπητός σε όλους και είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη και την

φιλία των. Γενικά ως βαθμοφόρος και γιατρός διακρίθηκε μεταξύ των

συναδέλφων του και υπερέβει σαφώς κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του

την έννοια του καλώς εννοουμένου καθήκοντος.

Σ΄αυτόν απονέμω κατ΄ εξαίρεση και το αναμνηστικό έμβλημα τηςΣμηναρχίας».

 

3. Στην 274/1-12-78 Ημερήσια Διαταγή της 3ης Μοίρας "ΝΙΚΗ" αναφέρεται :

«Στον Στρ. Σμία (ΥΙ) Καρβουνά Ν. (71/5186) εκφράζω τα συγχαρητήριά μου, γιατί

κατά το χρονικό διάστημα που υπηρέτησε στην Μοίρα μας, σαν γιατρός και

Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας αυτής, έδειξε μεγάλο ζήλο, ενδιαφέρον και

εργατικότητα με άριστα πάντοτε αποτελέσματα».

 

4. Σε επιστολή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΙΚΑ, με

ημερομηνία 17-3-95, μεταξύ άλλων αναφέρεται:«…κ. Προϊστάμενε με τις

ευχαριστίες μας για το αμέριστο ενδιαφέρον σας… ευχαριστούμε ολόψυχα για

την συμπαράσταση σας στα θέματά μας…».

 

5. Σε επιστολή ασφαλισμένου προς τον Υποδιοικητή του IΚΑ κ. Γιαννόπουλο,

με ημερομηνία 17-1-96, μεταξύ άλλων αναφέρεται : «…αισθάνομαι την ανάγκη

να σας συγχαρώ δια τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος κύριο Καρβουνά…».

 

6. Σε επιστολή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΙΚΑ, με

ημερομηνία 22-2-96, μεταξύ άλλων αναφέρεται :«…κ. Διευθυντά τα συγχαρητήριά

μας δεν είναι τυπικά, αλλά ουσιαστικά, ειλικρινή, γιατί επί πολλά χρόνια ως

πνευμονολόγος, συμβάλλατε στην αποκατάσταση της υγείας πολλών συναδέλφων

μας και βρεθήκατε στο πλευρό μαςστην επίλυση γενικότερων ζητημάτων μας…».

 

7. Σε επιστολή ασφαλισμένου προς το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ημερομηνία 17-5-96, μεταξύ άλλων αναφέρεται :

«…κ. Υπουργέ, για όλα τα παραπάνω θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω

δημόσια όλους εκείνους που συνέβαλλαν σ΄αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα

τον Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίες του ΙΚΑ κ. Καρβουνά, ο οποίος

τιμώνταςτη θέση του δημόσιου λειτουργού, την επιστημονική του ιδιότητα και

τους ασφαλισμένους, κατέβαλε κάθε δυνατή ανθρώπινη προσπάθεια για να

βελτιώσει…πιστεύω ότι είναι ανάγκη, αλλά και χρέος όλων μας να επισημαίνουμε

και να επαινούμε όλους εκείνους που προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα

του δημόσιου λειτουργού.

Σε όλους αυτούς αξίζουν ευχαριστίες και μπράβο. Και ο συγκεκριμένος

δημόσιος λειτουργός και επιστήμονας αξίζει και τα δύο».

 

8. Σε επιστολή ασφαλισμένου – συνδικαλιστή προς το Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ημερομηνία 25-5-98, μεταξύ άλλων

αναφέρεται : «…κ. Υπουργέ, θα ήταν παράλειψή μου να μην τονίσω την εξαιρετική

αντιμετώπιση που είχα από τον Διευθυντή κ. Ν. Καρβουνά, ο οποίος μιλούσε

πάντα από την ισχύ του πραγματικού ανθρώπου και Έλληνα και όχι από την ισχύ

της καρέκλας που κατέχει.

Πιστεύω ότι αν όλες οι υπηρεσίες, οι διευθυντές, οι διοικητές και άλλοι αρμόδιοι

ήταν πραγματικοί άνθρωποι, όπως ο κ. Καρβουνάς, η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική».

 

9. Η έκκληση προκειμένου να παραμείνω στη ΝΜΥΑ, που υπογράφεται από

το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, με ημερομηνία 12-3-98.

Επισυνάπτεται το κείμενο επακριβώς ως έχει.

 

10.Το κείμενο που διαβάστηκε στην εκδήλωση που οργάνωσε το προσωπικό της

ΝΜΥΑ, την ημέρα της αναχώρησής μου. Επισυνάπτεται το κείμενο επακριβώς ως έχει.

 

11. Η συγχαρητήρια επιστολή που υπογράφεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ,

με ημερομηνία 1-6-98. Επισυνάπτεται το κείμενο επακριβώς ως έχει.

 

12. Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ που υπογράφεται από τον Διοικητή

του IΚΑ, με ημερομηνία 20-1-99. Επισυνάπτεται το κείμενο επακριβώς ως έχει.

 

13. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ.

Επισυνάπτεται φωτοτυπία.

 

 

 

Η έκκληση του προσωπικού προκειμένου να παραμείνω στη ΝΜΥΑ :

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

NΟMAPX. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ 12-3-98

ΠΡΟΣ Τον Διευθυντή της Ν.Μ.Υ.Α. Καρβουνά Νικόλαο

 

κύριε Διευθυντά,

 

Είναι πλέον γνωστό στους περισσότερους εργαζόμενους της Ν.Μ.Υ.Α. η επιθυμία

σας να εργαστείτε σε άλλη Υπηρεσία του Ιδρύματος. Αυτό το γεγονός λυπεί ιδιαίτερα

το σύνολο των εργαζομένων στη Ν.Μ.Υ.Α. οι οποίοι γνωρίζουμε καλύτερα από τον

καθένα στο Ίδρυμα τη μεγάλη και ανεκτίμητη προσφορά σας, η οποία συνέβαλε

αναντίρρητα στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους

ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Είναι επίσης γνωστό σε όλους το πόσο ακριβοδίκαιος

είστε με το προσωπικό της Μονάδος όσο και αυστηρός με τους ασυνεπείς υπαλλήλους

οι οποίοι πιθανόν να είναι, οι τυχόν δυσαρεστημένοι, μαζί σας. Η στάση σας αυτή αμείβει

τους εργατικούς υπάλληλους και αποδυναμώνει, τους φυγόπονους, στάση η οποία πρέπει

να διέπει, μία χρηστή και παραγωγική διοίκηση σε μία υγιή και δίκαιη κοινωνία.

Γνωρίζουμε κε Διευθυντά ότι οι άξιοι και έντιμοι άνθρωποι βρίσκουν πολέμιους και

εμπόδια στοδημιουργικό έργο τους. Αλλά έχουν καθήκον προς τον εαυτό τους και προς

την κοινωνία να αγωνίζονται να υπερπηδούντα όποια εμπόδια - να φράσσουν την πορεία

τους προς όφελος της κοινωνίας. Είναι αναγκαίο το έργο που ξεκίνησε στην Ν.Μ.Υ.Α.

παρά τις δυσκολίες που αφορούν την λειτουργία του ΙΚΑ γενικότερα να συνεχιστεί με τη

συμβολή όλων και ιδιαίτερα τη δική σας που βρίσκεται στο "τιμόνι" αυτής της προσπάθειας.

Το πρώτο Υποκατάστημα ΙΚΑ της χώρας πρέπει και οφείλει να είναι πράγματι πρώτο

στη συνείδηση των ασφαλισμένων και των εργαζομένων σ’ αυτό. Τυχόν αποχώρηση σας

θα αδρανοποιήσει την όλη προσπάθεια των άξιων υπαλλήλων και θα δώσει χαρά στους

λίγους.

κε Διευθυντά, οι εργαζόμενοι στη Ν.Μ.Υ.Α. δεν σας παρακαλούν να μείνετε και να

συνεχίσετε το δημιουργικό έργο σας. Είναι απαίτηση που υπαγορεύεται από τις σημερινές

δύσκολες συνθήκες της κοινωνίας. Μια αξιόλογη προσπάθεια για την αναβάθμιση των

υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ πρέπει να συνεχιστεί.

Με την βεβαιότητα ότι θα ακούσετε την φωνή μας,θερμά ευχαριστούμε.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Διοίκηση-Διοικητή ΙΚΑ

2.Δ/νση Επιθεώρησης Υγείας

3.Δ/νση Υγειον/κού Πρoσ/κού

4.Γεν. Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ

 

Κείμενο που διαβάστηκε κατά την εκδήλωση που οργάνωσε το προσωπικό την ημέρα

της αναχώρησής μου από τη ΝΜΥΑ (Ιούν.1998) :

 

κύριε Διευθυντά,

 

Σχεδόν τρία χρόνια πέρασαν από τότε που αναλάβατε την Διεύθυνση

της Υπηρεσίας. Και πορευτήκαμε μαζί για ένασκοπό, για την σωστή οργάνωση και

λειτουργία της Μονάδας. Στην πορεία αυτή υπήρξαν καλές στιγμές και λιγότερο καλές.

Όμως ο σκοπός ήταν που προείχε, και ο σκοπός αυτός πέτυχε.Εμείς, όλο το

προσωπικό, που δουλέψαμε μαζί σας το αναγνωρίζουμε και το ομολογούμε

ανεπιφύλακτα. Η συνεργασία όλων μας καρποφόρησε προς το κοινό όφελος πολιτών

και προσωπικού.

Δεν αργήσαμε να διαπιστώσουμε ότι είχαμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο γεμάτο

ευχέρεια και κέφι για δουλειά. Έναν άξιο εργάτη που δούλευε με βάση νέες ιδέες.

Μας μεταδώσατε αυτή την ευχέρεια και το κέφι, και επί των ημερών σας η Μονάδα

επέδειξε έργο, εικόνα, άνοδο.Παράλληλα γνωρίσαμε όχι μόνο τον Διευθυντή με τη

Διοικητική ικανότητα, τον οργανωτικό νου, το ευρύ πνεύμα, τον άριστο επιστήμονα,

αλλά και τον Άνθρωπο.Έναν Άνθρωπο με βαθιές ευαισθησίες, με συναισθήματα

και ανησυχίες, με ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, με βαθιάγνώση, με περισσή

αγάπη για την ανθρώπινη Ανάγκη. Αντικρίσαμε στο πρόσωπό σας την Ανθρωπιά.

Θέλουμε να ξέρετε ότι όλοι εμείς και ο καθένας ξεχωριστά θα σας θυμόμαστε και

θα σας τιμούμε πάντα όπου κι αν βρίσκεστε, αφού είμαστε βέβαιοι ότι άτομα με

ικανότητα απ΄ όπου κι αν βρίσκονται προσφέρουν έργο ωφέλιμο. Μ΄ αυτή τη σκέψη

σας ευχόμαστε απόλυτη επιτυχία στα καινούργια καθήκοντα σας. Να είστε βέβαιος

ότι η απουσία σας δεν θα χαλαρώσει τους δυνατούςδεσμούς, σχέσης, σεβασμού

και συνεργασίας που αναπτύξαμε μεταξύ μας.Σας ευχόμαστε ακόμα από την

καρδιά μας μια λαμπρή υπηρεσιακή πορεία παράλληλα με κάθε προσωπική.

Το προσωπικό της ΝΜΥ Αθηνών

 

 

ΙΚΑ Διοικητής

Αγ. Κωνσταντίνου 8. 104 31 Αθήνα

Τηλ. 52 24 861, 52 49 39

ΑΘΗΝΑ 1-6-1998 Αριθμ. Πρωτ. 1342

ΠΡΟΣ Τον Διευθυντή ΝΜΥγείας Αθηνών

κ. Νικόλαο Καρβουνά

 

κύριε Διευθυντά,

 

Με μεγάλη ικανοποίηση γίναμε αποδέκτες λίαν ευμενών κρίσεων για το έργο το οποίο

επιτελείτε στην ΝΜΥγείας Αθηνών. Ευελπιστούμε στη συνέχιση των προσπαθειών σας.

Θερμά συγχαρητήρια

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γρ. Σολωμός

 

 

 

ΙΚΑ Διοικητής

Αγ. Κωνσταντίνου 8. 104 31 Αθήνα

Τηλ. 52 24 861, 52 49 39

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ του Μονίμου Γιατρού Πνευμονολόγου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Διευθυντή (σήμερα) της Διεύθυνσης Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ.

 

Υπηρετεί στο ΙΚΑ από το 1982 ως Γιατρός θεραπευτής. Υπεύθυνος του Διαγνωστικού

Κέντρου ΙΚΑ Πειραιά μέχρι τον Ιούλιο του 1995. Επήρε μέρος σε Υγειονομικές Επιτροπές

και άσκησε ελεγχ/κό έργο επίσειρά ετών. Από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβη 1995 Προϊστάμενος

Υποκαταστήματος Αναπηρίας Αθηνών.

Από Σεπτέμβρη 1995 μέχρι Ιούνιο 1998 Δ/ντής της Νομαρχιακής Μονάδος Υγείας

ΙΚΑ Αθηνών. Από Ιούνιο 1998 μέχρι σήμερα (συνεχίζει) προήχθη στην Διοίκηση του

Ιδρύματος και ανέλαβε την Διεύθυνση του Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ (ως Διευθυντής).

Η ταχεία άνοδος στην ιεραρχία των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ του εν λόγω Γιατρού

αποδεικνύει τις ικανότητες και τα προσόντα που διαθέτει. Γιατί σ' όλες τις υπεύθυνες

Υγειονομικές Διοικητικές θέσεις που υπηρέτησε κατέδειξε ότι διαθέτει :

 

1.Επιστημονική κατάρτιση άριστη που βοήθησε στην λήψη πολλών αποφάσεων της

Διοίκησης σε θέματα υγειονομικά.

 

2.Διοικητική ικανότητα, που συνέβαλε στην άψογη λειτουργία των υγειονομικών μονάδων

που διηύθυνε.

 

3.Αδιαμφισβήτητη επαγγελματική καταξίωση.

 

4.Δραστηριότητα και προθυμία στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του.

 

5.Ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών που οδηγούσαν στην επίλυση προβλημάτων.

 

6.Οργανωτικά προσόντα που βοήθησαν στον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό

των Υγειονομικών μονάδων και την βελτίωση των σχέσεων του ΙΚΑ με τον πολίτη.

 

7.Ευαισθησία κοινωνική μπροστά σε προβλήματα που απασχολούσαν ασφαλισμένους

και κάθε συναλλασσόμενο με το Ίδρυμα.

 

8.Αφοσίωση στον άρρωστο και γενικά τον πάσχοντα.

 

9.Φαντασία και γνώση που βοήθησαν στην απλούστευση των διαδικασιών και την

καλλίτερη λειτουργία των Μονάδων του Ιδρύματος. Και

 

10.Εντιμότητα, εργατικότητα, αφοσίωση στο καθήκον και εύστοχη αντιμετώπιση των

ποικίλων προβλημάτων που κλήθηκε να δώσει λύση.

 

Ο κ. Νικ. Καρβουνάς, Γιατρός του ΙΚΑ, έδωσε εξετάσεις και αρίστευσε.

Εκφράζω την ικανοποίησή μου και τον ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια που

μου πρόσφερε στο δύσκολο έργο της 5ετίας 1994 -1998.

 

 

Αθήνα 20 Γενάρη 1999.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Γρ. Σολωμός

 

 

Who's Online

Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα85
mod_vvisit_counterΕβδομαδιαία312
mod_vvisit_counterΜηνιαία1539
mod_vvisit_counterΣυνολικά230454