ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

1. ΕΛΛΗΝΟ - ΓΑΛΛΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΘΗΝΑ 25 ΦΕΒ. 1982.

2. 1ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ". ΑΘΗΝΑ 22 - 23 ΦΕΒ. ΚΑΙ 2- 3 ΜΑΡ. 1985.

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 19 ΑΠΡ. 1986.

4. ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 29 ΟΚΤ. - 1 ΝΟΕ. 1986.

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ". ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΘΗΝΑ, ΝΝΘΑ 27 ΙΑΝ. 1987.

6. 3ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "Ο ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ". ΑΘΗΝΑ 7 – 8  ΜΑΡ. 1987.

7. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ". 4ο ΠΑΝΕΛΛ.ΠΝΕΥΜ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 10 -13 ΔΕΚ. 1987.

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : "Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ". ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡ. ΣΥΛΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΡΙΚΑΛΑ 23 ΙΑΝ. 1988.

9. 4ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 5 - 6 ΜΑΡ. 1988.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ". 14ο ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 3 - 7 ΜΑΙ. 1988.

11. MANAGEMENT OF RESPIRATORY FAILURE – RESPIRATORY FUNCTION TESTS. 23rd SEPCR ANNUAL CONGRESS. ATHENS 20 - 24 JUN. 1988.

12. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ". ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜ. ΦΥΜΑΤ. ΚΛΙΝΙΚΗ. ΑΘΗΝΑ, 401 Γ.Σ.Ν. 11 - 13 ΝΟΕ.1988.

13. 5ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 18 – 19 ΜΑΡ. 1989.

14. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ". ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΑΤΡ.ΣΥΛΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14 ΑΠΡ. 1989.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ". 15ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ.ΣΥΝΕΔ. ΑΘΗΝΑ 9 - 13 ΜΑΙ. 1989.

16. 6ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 1988-1990". ΑΘΗΝΑ 10 - 11 ΜΑΡ. 1990.

17. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ". ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΘΗΝΑ 6 – 7 ΜΑΙ. 1990.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΕΠΙΜΕΝΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ".16ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΑΘΗΝΑ 8 - 12 ΜΑΙ. 1990.

19. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ". 16ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΑΘΗΝΑ  8 - 12 ΜΑΙ. 1990.

20. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ". ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΘΗΝΑ 13 ΦΕΒ. - 27  ΜΑΡ.1991.

21. 7ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ". ΑΘΗΝΑ 9 - 10ΜΑΡ. 1991.

22. 8ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 1990-1992". ΑΘΗΝΑ 4 - 5 ΑΠΡ. 1992.

23. ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 13 ΑΠΡ. - 23 ΙΟΥΝ.1992.

24. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. ΙΚΑ – ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 5 ΙΟΥΝ. 1992.

25. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. ΙΚΑ – ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 4 ΔΕΚ. 1992.

26. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ". ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΑΘΗΝΑ 4 ΦΕΒ. - 13 ΑΠΡ. 1993.

27. 9ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ". ΑΘΗΝΑ 27 - 28 ΜΑΡ. 1993.

28. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. ΙΚΑ – ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 14 ΜΑΙ. 1993.

29. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ". ΑΘΗΝΑ 16 ΟΚΤ. 1993.

30. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. ΙΚΑ – ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 22 ΟΚΤ. 1993.

31. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΑΣΘΜΑ - ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ". ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΚΥΠΡΟΣ 25 - 26 ΦΕΒ. 1994.

32. 10ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 1992-1994". ΑΘΗΝΑ 16 -17 ΑΠΡ. 1994.

33. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΕΣ". 20ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΑΘΗΝΑ 17 - 21 ΜΑΙ. 1994.

34. 11ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝ. ΣΕΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ". ΑΘΗΝΑ 1 - 2 ΑΠΡ. 1995.

35. 12ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 1994-1996". ΑΘΗΝΑ 10 - 11 ΦΕΒ. 1996.

36. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ". ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΑΤΡ. ΣΥΛΛ. ΕΥΒΟΙΑΣ. ΧΑΛΚΙΔΑ 2 ΝΟΕ.1996.

37. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ". ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΝΕΥΜ. ΚΛΙΝ. ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ 5 ΑΠΡ. 1997.

38. 13ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ".ΑΘΗΝΑ 12 - 13 ΑΠΡ. 1997.

39. 2ο ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΑΝΑΠΝ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ". ΑΘΗΝΑ 14 - 16 ΝΟΕ. 1997.

40. 14ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 1996-1998". ΑΘΗΝΑ 11 - 12 ΑΠΡ. 1998.

41. 5ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν/Δ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΑΣΘΜΑ :ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ". ΠΑΤΡΑ 30 ΜΑΙ. 1988.

42. 15ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 19 - 20 ΙΟΥΝ. 1999.

43. 1η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ. ΥΓΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 12 - 2 - 2000.

44. 16ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 27 - 28 ΜΑΪΟΥ. 2000.

45. 6ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10 - 12 ΝΟΕ. 2000.

46. 17ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 16 - 17 ΙΟΥΝ. 2001.

47. 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΄΄ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2002΄΄ . ΑΘΗΝΑ 15 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002.

48. 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΧΑΠ". ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΘΗΝΑ 7 ΦΕΒ. - 28 ΜΑΡΤ.2002.

49. 2002 ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. 6 - 4 - 2002.

50. 18ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 25 - 26 ΜΑΪΟΥ 2002.

51. 2003 ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. 12 - 4 - 2003.

52. 19ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ 3 - 4 ΜΑΪΟΥ 2003.

53. 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΄΄ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2003΄΄ . ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 20 - 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003.

54. 3η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ. ΠΑΤΡΑ 8 - 9 ΝΟΕ. 2003.

55. 20ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 2002-2004". ΑΘΗΝΑ 13 - 14 ΜΑΡ. 2004.

56. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ". ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 13 –15 ΜΑΪ. 2004.

57. 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2004". ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 4 6 ΙΟΥΝ. 2004.

58. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2005". ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 3 - 5 ΙΟΥΝ. 2005.

59. 21ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 2005".ΑΘΗΝΑ 26 - 27 ΦΕΒΡ. 2005.

60. 22ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΒΡΟΓΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 2006". ΑΘΗΝΑ 11 - 12  ΜΑΡ. 2006.

61. 3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 – 23 ΜΑΡ. 2008.

Who's Online

Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα41
mod_vvisit_counterΕβδομαδιαία225
mod_vvisit_counterΜηνιαία843
mod_vvisit_counterΣυνολικά227619